ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่.. [02 สค. 2561 เวลา 12:39 น.] (0/0)
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก [25 กค. 2561 เวลา 15:02 น.] (29/0)
  3. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็.. [09 กค. 2561 เวลา 09:53 น.] (240/0)
  4. ประกาศจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓.. [03 กค. 2561 เวลา 10:35 น.] (90/0)
  5. ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก [20 มิย. 2561 เวลา 12:07 น.] (178/0)
  6. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่.. [13 มิย. 2561 เวลา 10:08 น.] (184/0)
  7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้า.. [06 มิย. 2561 เวลา 11:13 น.] (253/0)
  8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้า.. [04 มิย. 2561 เวลา 11:03 น.] (263/0)
  9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศแ.. [23 พค. 2561 เวลา 09:19 น.] (258/0)
  10. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็.. [17 พค. 2561 เวลา 16:19 น.] (533/0)