ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็.. [10 มค. 2562 เวลา 16:40 น.] (0/0)
  2. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ด.. [08 มค. 2562 เวลา 14:48 น.] (43/0)
  3. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒.. [02 มค. 2562 เวลา 13:41 น.] (39/0)
  4. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง [27 ธค. 2561 เวลา 16:13 น.] (27/0)
  5. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง [27 ธค. 2561 เวลา 16:13 น.] (36/0)
  6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน.. [27 ธค. 2561 เวลา 16:13 น.] (82/0)
  7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 ราย.. [27 ธค. 2561 เวลา 16:12 น.] (88/0)
  8. ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธี.. [24 ธค. 2561 เวลา 17:11 น.] (113/0)
  9. ​ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นล.. [20 ธค. 2561 เวลา 22:10 น.] (281/0)
  10. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ [20 ธค. 2561 เวลา 22:10 น.] (23/0)