ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ [30 พย. 2561 เวลา 17:28 น.] (0/0)
  2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงาน.. [29 พย. 2561 เวลา 15:08 น.] (63/0)
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก (รายวัน) [22 พย. 2561 เวลา 14:31 น.] (206/0)
  4. ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ [22 พย. 2561 เวลา 11:33 น.] (38/0)
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย [14 พย. 2561 เวลา 13:30 น.] (22/0)
  6. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็.. [07 พย. 2561 เวลา 17:28 น.] (317/0)
  7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก (รายวัน) [24 ตค. 2561 เวลา 15:41 น.] (173/0)
  8. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างออกระบบบำบัดน้ำเสีย [10 ตค. 2561 เวลา 15:38 น.] (105/0)
  9. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็.. [04 ตค. 2561 เวลา 10:44 น.] (272/0)
  10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้า.. [24 กย. 2561 เวลา 11:35 น.] (148/0)