Gallery

นายแพทย์ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยยอด ร่วมสักการะบูชาพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากโรงพยาบาลห้วยยอด #เปิดให้บริการผู้ป่วยที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (หลังใหม่) #อย่างเป็นทางการเมื่อเช้าวันนี้ โรงพยาบาลห้วยยอด ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากการจัดกิจกรรม #เดินธรรมยาตราเพื่ออนุเคราะห์โลก #จากลมหายใจเก่าสู่ลมหายใจใหม่ #ทอดผ้าป่ามหากุศล ระหว่างวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา