Gallery

มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โรงพยาบาลห้วยยอด ปีที่ 9 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ สนามหน้ารถโรงพยาบาลห้วยยอด ตั้งแต่เวลา 05.30 เป็นต้นไป พบกับความหลากหลายของการดุแลสุขภาพ อาทิ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน จากหน้าวัดห้วยยยอดและถึงจุดหมาย ณ โรงพยาบาลห้วยยอด , เสวนาบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ , สาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ,ทดสอบสมรรถภาพทางกาย , ตรวจคัดกรองต้อหิน , คัดกรองสภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ , สาธิตการผลิตยาสมุนไพร , แข่งขันแอโรบิคแด๊นซ์ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย