ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็.. [14 กย. 2561 เวลา 15:05 น.] (0/0)
  2. ประกาศายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง.. [12 กย. 2561 เวลา 18:29 น.] (64/0)
  3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.. [23 สค. 2561 เวลา 16:40 น.] (77/0)
  4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู.. [23 สค. 2561 เวลา 10:38 น.] (282/0)
  5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่.. [02 สค. 2561 เวลา 12:39 น.] (150/0)
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก [25 กค. 2561 เวลา 15:02 น.] (97/0)
  7. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็.. [09 กค. 2561 เวลา 09:53 น.] (296/0)
  8. ประกาศจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓.. [03 กค. 2561 เวลา 10:35 น.] (191/0)
  9. ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก [20 มิย. 2561 เวลา 12:07 น.] (280/0)
  10. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่.. [13 มิย. 2561 เวลา 10:08 น.] (247/0)