ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย [14 พย. 2561 เวลา 13:30 น.] (0/0)
  2. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็.. [07 พย. 2561 เวลา 17:28 น.] (129/0)
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก (รายวัน) [24 ตค. 2561 เวลา 15:41 น.] (107/0)
  4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างออกระบบบำบัดน้ำเสีย [10 ตค. 2561 เวลา 15:38 น.] (73/0)
  5. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็.. [04 ตค. 2561 เวลา 10:44 น.] (225/0)
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้า.. [24 กย. 2561 เวลา 11:35 น.] (109/0)
  7. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก [20 กย. 2561 เวลา 17:18 น.] (155/0)
  8. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็.. [14 กย. 2561 เวลา 15:05 น.] (244/0)
  9. ประกาศายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง.. [12 กย. 2561 เวลา 18:29 น.] (183/0)
  10. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.. [23 สค. 2561 เวลา 16:40 น.] (212/0)