ข่าวประชาสัมพันธ์

thumb ประกาศจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง รุ่นที่ ๑๖

thumb การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

สามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติมที่ลิ้งค์ด้านล่าง คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

1