ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

thumb ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราค

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที..

thumb ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละ..

thumb ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายล..

thumb สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง เรื่อง การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thumb แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ​อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่(..

thumb ประกาศแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอี..

thumb ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอี..

thumb ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมท..

thumb ประกาศจัดซื้อจัดจ้างออกระบบบำบัดน้ำเสีย

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างออกระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ..

thumb ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ จังหวัดตรัง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

thumb ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศและปรับอากาศ อาคา

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศและปรับอากาศ อาคารผลิตยาสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding..

thumb ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศและปรับอากาศฯ

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศและปรับอากาศ อาคารผลิตยาสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding..

thumb ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบปรบมาณ 2561

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

thumb ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไต

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

thumb ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วย

โรงพยาบาลห้วยยอด มีความประสงค์จะ จ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็ก..

thumb ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศและปรับอากาศ อาคารผลิตยาสมุนไ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศและปรับอากาศ อาคารผลิตยาสมุนไพร

12