ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

thumb ประกาศจัดซื้อจัดจ้างออกระบบบำบัดน้ำเสีย

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างออกระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ..

thumb ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ จังหวัดตรัง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

thumb ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศและปรับอากาศ อาคา

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศและปรับอากาศ อาคารผลิตยาสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding..

thumb ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศและปรับอากาศฯ

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศและปรับอากาศ อาคารผลิตยาสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding..

thumb ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบปรบมาณ 2561

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

thumb ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไต

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

thumb ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วย

โรงพยาบาลห้วยยอด มีความประสงค์จะ จ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็ก..

thumb ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศและปรับอากาศ อาคารผลิตยาสมุนไ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศและปรับอากาศ อาคารผลิตยาสมุนไพร

thumb ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกรองอากศและปรับอากาศ อาคารผลิตยา

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกรองอากศและปรับอากาศ อาคารผลิตยาสมุนไพร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

thumb ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับที่ 2

thumb ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร

thumb ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

thumb ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

1