ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน  ๒ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๐๙ บาท

อ่านรายละเอียดที่นี่