ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบปรบมาณ ..


ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม