ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 ราย..


ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่