ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน..


ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่