ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ด..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่