ปรกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง ผลการรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง(รายวัน)


​ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม