ข้อมูลสถิติโรงพยาบาลห้วยยอด

     

ปีงบประมาณ ดูข้อมูล ดาวน์โหลด
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2557
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2558
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2559
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2560
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2561
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2562